Reglement

De Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wageningen worden gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie. Aanvullend op het wielersportreglement van deze sportbond zijn door de organisatie de volgende regels opgesteld.

Bij inschrijving en acceptatie van het deelnamebewijs en stuurbord verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

Reglement

 1. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig nadat het volledige verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
  Het deelnamebewijs wordt bij voorinschrijving per mail verstuurd. Bij bedrijfsinschrijving wordt dit aan de contactpersoon gezonden.
  Indien daginschrijving mogelijk wordt gemaakt, moet een startkaart worden ingevuld of een NTFU-kaart (scan&go) worden getoond.
   
 2. Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld wordt geen restitutie van inschrijfgeld verleend bij verhindering of afmelding tot deelname dan wel een door de overheid opgelegde afgelasting.
   
 3. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
   
 4. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers met een stuurbord. Bij de starttafels wordt het stuurbordnummer gekoppeld aan het deelnamebewijs (geregistreerd).
  Het stuurbord dient goed zichtbaar aan de fiets te zijn bevestigd.
   
 5. De deelnemer verklaart dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
   
 6. De deelnemer verklaart zich akkoord met het openbaar maken van actiefoto’s, die op plaatsen langs de route en met instemming van de organisatie worden gemaakt.
   
 7. Gedurende de gehele toertocht is het dragen van een fietshelm verplicht.

 8. De kosten medische en logistieke bijstand zullen worden verhaald, als blijkt dat de deelnemer tijdens een ongeval geen helm droeg.

 9. Het karakter van het evenement is geen wedstrijd maar een toeristische prestatietocht. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.

 10. De deelnemer dient zich te gedragen als alle andere weggebruikers en neemt geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Het is verboden om afval achter te laten op de weg of in het bos.

 11. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie (verkeersregelaars) opvolgen.

 12. De deelnemer verklaart zich akkoord met het verstrekken van zijn of haar persoonlijke gegevens op basis van het stuurbordnummer aan de politie, vergunningsverleners en de organisatie, in het geval van geconstateerd overtreden van de regels of wangedrag.

 13. Bij overtreding van de regels of wangedrag houdt de organisatie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Jan Janssen Classic en de Hel van Ede-Wageningen in 2022 en daarna.

 14. Er mogen geen flyers worden verspreid op de parkeerterreinen.

 15. Het gebruik van volgauto’s is beperkt tot de wegen, die op de speciale routebeschrijving voor volgauto’s staan vermeld.

 16. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.